Bedankt

We komen zo snel mogelijk bij u terug.

Onze disciplines:

 

"
Beleidsondersteuning & projectbegeleiding

Succesvolle processen in de veiligheidsregio aan de hand van kennis en praktijkervaring.

Effectieve bedrijfsvoering

Producten en diensten voor sterke werkprocessen met oog voor alle belanghebbenden.

r
Conflicthantering

Mentorschap, conflictdiagnose en coaching.

Z
Risicobeheersing

Handhaving gebruiksvergunningen. Advisering brandveiligheid bouwplannen

Multidisciplinaire planvorming

Ervaring met ontwikkeling van zowel mono- als multidisciplinaire planvorming.

i
RI&E

Warme en koude risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) voor brandweerorganisaties.

Meer weten? Bel Sake Advies en ga met ons het gesprek aan.