Industrie

Sake Advies, betrokken experts voor
brandweer, industrie en zorg!

Wordt in uw bedrijf gewerkt met gevaarlijke stoffen? Dan is veiligheid voor uw medewerkers, klanten én omgeving extra belangrijk. Als manager bedrijfsbrandweer streeft u naar een zo laag mogelijk aantal incidenten en ongevallen. Mensen moeten veilig zijn én de productie mag absoluut niet in gevaar komen

Hoe zorgt u voor een up to date en integraal veiligheidsbeleid? Op welke manier kunt u voldoende aantonen dat de wijze van incidentbestrijding voor incidenten met gevaarlijke stoffen veilig wordt uitgevoerd? Hoe stelt u een warme risico- inventarisatie en -evaluatie (R&I) op voor uw bedrijfsbrandweer? En zorgt u met inzet van een veiligheidskundige voor een efficiënte werking in de praktijk?

SAKE Advies houdt uw brandveiligheidsbeleid en brandbestrijding up to date, monitort, adviseert en revitaliseert wanneer nodig als interimmanager uw bedrijfsbrandweer. SAKE Advies helpt u valkuilen te voorkomen en zwakke plekken op te lossen. SAKE Advies is goed bereikbaar bij vragen en calamiteiten. Met onze inzet hebt u uw zaken goed geregeld. Dat geeft rust en vertrouwen.

Interim-management-sake