Zorg

Sake Advies, betrokken experts voor
brandweer, industrie en zorg!

Voor ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere zorginstellingen is veiligheid een absolute kernvoorwaarde voor de patiëntenzorg en bedrijfsvoering. Patiënten, bewoners en medewerkers moeten kunnen rekenen op een veilige zorg- en werkomgeving. Daarom is een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) verplicht.

Als leidinggevende bent u verantwoordelijk voor een up to date en integraal veiligheidsbeleid. U wilt risico’s tot een minimum beperken. 

Wanneer in uw zorginstelling een crisisorganisatiemodel ontbreekt, u inzicht wilt hebben in het brandveiligheidsniveau van uw instelling door middel van een integraal plan brandveiligheid (IPB), u niet beschikt over een brandveiligheidsfunctionaris en de afstemming met partnerorganisaties in de brandveiligheid nog hapert…, dan helpt de expertise van Sake Advies.

Sake Advies weet zich snel op de hoogte te brengen. Vanuit decennialange ervaring wordt met een QuickScan op het (brand)veiligheidsniveau al veel duidelijk. Ook is Sake Advies op de hoogte van de nieuwste inzichten en technieken. Het schrijven en/of actualiseren van een integraal plan brandveiligheid behoort tot de mogelijkheden. Evenals een uitgebreide taak-risico analyse. Ook het ontwerpen en/of trainen van een crisisorganisatiemodel voor het ziekenhuismanagement of het uitwerken van multidisciplinaire planvorming op basis van relevante scenario-analyses ten behoeve van crisisbeheersing in het ziekenhuis is mogelijk.

Interim-management-sake

Sake Advies kent de markt van veiligheid en traint young professionals voor het veiligheidsvak, waardoor zij grotere verantwoordelijkheden op zich kunnen nemen. Ook weet Sake Advies interne en externe partijen op één lijn te krijgen. We bouwen aan een gemotiveerd en krachtig team van en voor crisismanagement, veiligheidsfunctionarissen of BHV organisaties in de zorginstelling. Met inzet van Sake Advies heeft u er alles aan gedaan om uw zorgorganisatie op het juiste veiligheidsniveau te brengen.