Advies

Sake Advies, betrokken experts voor
brandweer, industrie en zorg!

Sake advies, brede kennis en jarenlange ervaring

Bedrijfsvoering bij de brandweer, zowel voor de warme als de koude kant, wordt niet alleen op onderbuikgevoel uitgevoerd, maar ook dankzij onderzoek op feiten.
Meten is weten. Door te meten, te onderzoeken, is de organisatie beter in staat op basis van feiten de juiste beslissingen te nemen. Kwalitatief of kwantitatief onderzoek voorkomt eventuele misstappen en signaleert tijdig ontwikkelingen, waarmee  in de bedrijfsvoering rekening gehouden moet worden.

Reeds uitgevoerde onderzoeken en adviesprojecten zijn:

  • Bluswateronderzoeken
  • Benchmarkingsonderzoek voor meldkamers brandweer
  • Benchmarkingonderzoek voor organisatieonderdelen van de brandweer
  • Huisvestingsonderzoek voor de brandweerorganisatie
  • Formatieplaatsonderzoek
  • Onderzoek flexibele voertuigbezetting
  • Belevingsonderzoeken voor de warme RI&E
  • brandrisicoprofiel en regionaal risicoprofiel veiligheidsregio’s
  • reorganisatie van BHV organisaties in bedrijven en gezondheidszorginstanties
  • reorganisatie van bedrijfsbrandweerkorpsen
Interim-management-sake

Onze disciplines:

 

"
Beleidsondersteuning & projectbegeleiding

Succesvolle processen in de veiligheidsregio aan de hand van kennis en praktijkervaring.

Effectieve bedrijfsvoering

Producten en diensten voor sterke werkprocessen met oog voor alle belanghebbenden.

r
Conflicthantering

Mentorschap, conflictdiagnose en coaching.

Z
Risicobeheersing

Handhaving gebruiksvergunningen. Advisering brandveiligheid bouwplannen

Multidisciplinaire planvorming

Ervaring met ontwikkeling van zowel mono- als multidisciplinaire planvorming.

i
RI&E

Warme en koude risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) voor brandweerorganisaties.

Meer weten? Bel Sake Advies en ga met ons het gesprek aan.