VEILIGHEID is maatwerk!

lucifers

Grassante Flamma  Sūm Givibūs Solatio.

(Als de vlammen hoog opslaan,
ben ik de burgerij tot troost.)

SAKE risicobeheersing

Het voorkomen van brand of ongevallen bij brand is belangrijk.
(Brand)veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties. De overheid spreekt de bouwer, gebruiker en eigenaar van een gebouw dan ook steeds vaker aan op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid voor (brand)veiligheid zowel op fysieke als externe veiligheid van de dagelijkse woon- en werkomgeving. Denk bij fysieke veiligheid  bijvoorbeeld aan de brandveiligheid van een woning, bedrijf of zorginstelling, de bereikbaarheid van wijken en de benodigde bluswatercapaciteit.
Externe veiligheid richt zich op het risico dat een risicobron naar haar omgeving toe vormt. Door de risico’s inzichtelijk te maken wordt het veiligheidsbewustzijn vergroot.

SAKE Advies adviseert op het voorkomen van onveiligheid in de leefomgeving van mensen. SAKE advies richt zich zowel op fysieke als externe veiligheid. 

  • Bouwplantoetsing brandveiligheid
  • Vuurlastberekening
  • BRZO advisering
  • Gebruiksvergunningen brandveilig gebruik
  • maatwerkplannen brandveiligheid gezondheidszorg
  • Integraal plan brandveiligheid (IPB) voor zorginstellingen en bedrijven
  • Handhavingsprojecten brandveiligheid
contactformulier

Sake is een adviesbureau voor het effectief oplossen van knelpunten bij lokale, regionale en bedrijfsbrandweer organisaties en andere hulpverleningsdiensten, in alle fasen van de veiligheidsketen. Sake bestaat uit twee disciplines, te weten Sake Advies en Sake Interim. Zowel afzonderlijk als gezamenlijk dragen de medewerkers van Sake bij aan de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening van opdrachtgevers.