VEILIGHEID is maatwerk!

brandweerauto

Grassante Flamma  Sūm Givibūs Solatio.

(Als de vlammen hoog opslaan,
ben ik de burgerij tot troost.)

SAKE risico-inventarisatie en evaluatie RI&E

Risico-inventarisatie en evaluaties
Warme en koude risico-evaluatie en inventarisatie (RI&E) voor brandweerorganisaties

Arbeidsomstandigheden en veiligheid in de brandweerorganisatie zijn nauw verwant aan elkaar.
Brandweerkorpsen hebben de verplichting hun medewerkers te beschermen tegen onveilig werk. Deze onveilige situaties / risico’s komen vooral voor bij de repressieve taak. De kans op een ongeval bij de taakuitoefening is vier keer zo groot als in de bouw. De brandweer is zelf verantwoordelijk voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.  SAKE Advies heeft voor diverse organisaties zoals veiligheidsregio’s en bedrijfsbrandweerkorpsen warme RI&E’s uitgewerkt.

  • Het uitvoeren van een warme RI&E voor inzet van een TS4, TS6, Hoogwerker / Autoladder, Hulpverleningsvoertuig, waterongevallenvoertuig.
  • Warme RI&E voor brandweeropleidingsinstituten
  • Objectrisicoanalyses ( ORA) als onderdeel van de RI&E
contactformulier

Sake is een adviesbureau voor het effectief oplossen van knelpunten bij lokale, regionale en bedrijfsbrandweer organisaties en andere hulpverleningsdiensten, in alle fasen van de veiligheidsketen. Sake bestaat uit twee disciplines, te weten Sake Advies en Sake Interim. Zowel afzonderlijk als gezamenlijk dragen de medewerkers van Sake bij aan de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening van opdrachtgevers.