VEILIGHEID is maatwerk!

lucifers

Grassante Flamma  Sūm Givibūs Solatio.

(Als de vlammen hoog opslaan,
ben ik de burgerij tot troost.)

SAKE onderzoek & advies

Bedrijfsvoering bij de brandweer, zowel voor de warme als de koude kant, wordt niet alleen op onderbuikgevoel uitgevoerd, maar ook dankzij onderzoek op feiten.
Meten is weten. Door te meten, te onderzoeken, is de organisatie beter in staat op basis van feiten de juiste beslissingen te nemen. Kwalitatief of kwantitatief onderzoek voorkomt eventuele misstappen en signaleert tijdig ontwikkelingen, waarmee  in de bedrijfsvoering rekening gehouden moet worden.

 

Reeds uitgevoerde onderzoeken en adviesprojecten zijn:

  • Bluswateronderzoeken
  • Benchmarkingsonderzoek voor meldkamers brandweer
  • Benchmarkingonderzoek voor organisatieonderdelen van de brandweer
  • Huisvestingsonderzoek voor de brandweerorganisatie
  • Formatieplaatsonderzoek
  • Onderzoek flexibele voertuigbezetting
  • Belevingsonderzoeken voor de warme RI&E
  • brandrisicoprofiel en regionaal risicoprofiel veiligheidsregio’s
  • reorganisatie van BHV organisaties in bedrijven en gezondheidszorginstanties
  • reorganisatie van bedrijfsbrandweerkorpsen
contactformulier

Sake is een adviesbureau voor het effectief oplossen van knelpunten bij lokale, regionale en bedrijfsbrandweer organisaties en andere hulpverleningsdiensten, in alle fasen van de veiligheidsketen. Sake bestaat uit twee disciplines, te weten Sake Advies en Sake Interim. Zowel afzonderlijk als gezamenlijk dragen de medewerkers van Sake bij aan de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening van opdrachtgevers.