VEILIGHEID is maatwerk!

advies

Grassante Flamma  Sūm Givibūs Solatio.

(Als de vlammen hoog opslaan,
ben ik de burgerij tot troost.)

SAKE multidiscipliaire planvorming 

Planvorming multidisciplinair
Om incidenten goed en verantwoord te kunnen stabiliseren en te bestrijden is planvorming voor risicodragende objecten van groot belang. SAKE Advies heeft veel ervaring met ontwikkelen van planvorming zowel mono- als multidisciplinair. Ook heeft SAKE Advies in overleg met de opdrachtgever nieuwe effectieve multidisciplinaire planmodellen ontwikkeld.

  • Multidisciplinaire Incidentbestrijdingsplannen wegtunnels, spoor en metrotunnels
  • Multidisciplinaire scenariokaarten
  • Ontruimingsplannen grootschalige evenementen / festivals
  • Rampbestrijdingsplannen

 

contactformulier

Sake is een adviesbureau voor het effectief oplossen van knelpunten bij lokale, regionale en bedrijfsbrandweer organisaties en andere hulpverleningsdiensten, in alle fasen van de veiligheidsketen. Sake bestaat uit twee disciplines, te weten Sake Advies en Sake Interim. Zowel afzonderlijk als gezamenlijk dragen de medewerkers van Sake bij aan de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening van opdrachtgevers.