VEILIGHEID is maatwerk!

brandweerpakken

Grassante Flamma  Sūm Givibūs Solatio.

(Als de vlammen hoog opslaan,
ben ik de burgerij tot troost.)

SAKE effectieve bedrijfsvoering

De hulpverleningsorganisaties binnen de veiligheidsregio zijn in beweging. Nieuwe samenwerkingsmodellen en schaalvergroting vragen dus ook om een nieuwe bedrijfsvoering.

SAKE Advies biedt brandweerorganisaties diverse producten en diensten voor een effectievere bedrijfsvoering.

Nieuwe verantwoordelijkheden, veranderende informatiestromen en nieuwe samenwerkingspartners beïnvloeden bestaande werkprocessen. SAKE Advies heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en begeleiden van vernieuwingen in de bedrijfsvoering van brandweerorganisaties.

contactformulier

Sake is een adviesbureau voor het effectief oplossen van knelpunten bij lokale, regionale en bedrijfsbrandweer organisaties en andere hulpverleningsdiensten, in alle fasen van de veiligheidsketen. Sake bestaat uit twee disciplines, te weten Sake Advies en Sake Interim. Zowel afzonderlijk als gezamenlijk dragen de medewerkers van Sake bij aan de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening van opdrachtgevers.