VEILIGHEID is maatwerk!

conflicthantering in organisaties

Grassante Flamma  Sūm Givibūs Solatio.

(Als de vlammen hoog opslaan,
ben ik de burgerij tot troost.)

SAKE conflicthantering in organisaties

Ook binnen hulpverleningsdiensten ontstaan, net als in andere organisaties, af en toe conflicten.
Deze conflicten kunnen escaleren, hetgeen de paraatheid of bedrijfsvoering kan frustreren. SAKE Advies heeft voor de brandweer een conflicthanteringsmodel ontwikkeld.
Door een goede diagnose, verbeteringstrajecten, coaching en mentorschap kunnen conflicten vanuit een onwerkbare organisatie worden omgezet naar een prettige en werkbare organisatie.

  • Conflictdiagnose
  • Coaching van groepen of individueel
  • Mentorschap
contactformulier

Sake is een adviesbureau voor het effectief oplossen van knelpunten bij lokale, regionale en bedrijfsbrandweer organisaties en andere hulpverleningsdiensten, in alle fasen van de veiligheidsketen. Sake bestaat uit twee disciplines, te weten Sake Advies en Sake Interim. Zowel afzonderlijk als gezamenlijk dragen de medewerkers van Sake bij aan de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening van opdrachtgevers.