VEILIGHEID is maatwerk!

brandweerauto

Grassante Flamma  Sūm Givibūs Solatio.

(Als de vlammen hoog opslaan,
ben ik de burgerij tot troost.)

SAKE beleidsondersteuning & projectbegeleiding

Het ontwikkelen van nieuw beleid voor de vakgebieden van de brandweer is belangrijk zowel multidisciplinair als monodisciplinair.

SAKE Advies is in staat deze processen succesvol te begeleiden binnen de veiligheidsregio. SAKE Advies heeft veel praktijkervaring en vakinhoudelijke kennis opgedaan binnen het vakgebied en is zodoende een geschikte samenwerkingspartner voor veiligheidsregio’s die geconfronteerd worden met deze, vaak complexe processen.

contactformulier

Sake is een adviesbureau voor het effectief oplossen van knelpunten bij lokale, regionale en bedrijfsbrandweer organisaties en andere hulpverleningsdiensten, in alle fasen van de veiligheidsketen. Sake bestaat uit twee disciplines, te weten Sake Advies en Sake Interim. Zowel afzonderlijk als gezamenlijk dragen de medewerkers van Sake bij aan de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening van opdrachtgevers.