VEILIGHEID IS MAATWERK!

De dienstverlening van SAKE Advies

beoogt knelpunten in de organisaties van lokale, regionale- en bedrijfsbrandweer-organisaties, overige hulpverleningsdiensten en overheden op te lossen; In alle fasen van de veiligheidsketen en de crisisbeheersing. Hierbij is samenwerken een must binnen de veiligheidsregio’s. SAKE Advies helpt organisaties met oog voor de wensen en ambities van alle partijen en met een visie voor de toekomst. Daarom is Veiligheid maatwerk!

SAKE interim 

Interim personeel voor diverse vakgebieden:

wegwijzer

AGENDA

 donderdag 6 en vrijdag 7 oktober

Beurs “Brandweer Experience”
Locatie: Enschede


contactformulier

Sake is een adviesbureau voor het effectief oplossen van knelpunten bij lokale, regionale en bedrijfsbrandweer organisaties en andere hulpverleningsdiensten, in alle fasen van de veiligheidsketen. Sake bestaat uit twee disciplines, te weten Sake Advies en Sake Interim. Zowel afzonderlijk als gezamenlijk dragen de medewerkers van Sake bij aan de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening van opdrachtgevers.